Utbildningssteg

Steg 1 

Medvetenhet. 

Nuet är alltid stärkande!

Släppa fram upplevelsen. Man kan aldrig bli av med ett problem som man aldrig blir medveten om.

Det första steget att ta tag i en ovana är att bli medveten om den. För en djupgående förändring ska äga rum så behövs det en medvetenhet och en egen Aha upplevelse.

Medveten närvaro är något vi behöver släppa fram inom oss. Lugnet inom oss själva, det är kanske det vi behöver träna oss att släppa fram. Detta lugn kan vi alla släppa fram inifrån och som visar sig utåt set.

Inifrån och ut! inte tvärt om.

I första modulen av utbildningen så släpper vi fram och tränar oss i medveten närvaro, acceptans och att även se oss själva och andra människor.

Att verkligen se sig själv för den jag är, ger mig möjlighet att rikta hela min uppmärksamhet på det jag vill.

  • ”Det är lätt att glömma att vårt yttre liv speglas av vårt inre liv, och att dina dagar kan bli dramatiskt mycket bättre genom att du fokuserar på ditt inre liv. 

För hur ska du kunna vara en källa till positiv energi för andra när du själv saknar energi? Hur ska du kunna loka fram det bästa ur andra om du inte har kontakt med det bästa inom dig själv? Och hur ska du kunna göra andra till vinnare om du inte ser vinnaren inom dig själv? 

Att må genuint bra i sig själv. Lägga tid på ditt inre liv, det förändrar dig. Du blir en bättre ledare, förälder, arbetskamrat och bättre människa.”

Modul 1 (kort om varje dag)

Del 1-3

Dag 1: Medveten Närvaro

Dag 2: Acceptans

Dag 3: Bekräftelse Nivåer 

Steg 2

Önskat Resultat

Allt är ett resultat av något.

Genom att fokusera på det du vill så har det en tendens att bli så.

Är det viktigt att veta vad jag vill? Jag tror det är viktigt att veta vad jag vill, det skapar en energi att jag vill något.

Vi lever i en värld som fokuserar på det jag inte vill, istället för att lägga fokus på det jag vill.

I denna modul tittar vi på om där finns en skillnad på en som är lycklig, känner genuin glädje, framgångsrik på de han/hon gör, når sina drömmar och på en som inte känner så, eller når det som den drömmer om.

Finns där en skillnad? och i så fall vad är den, och hur når vi den?

Alla som blir ihågkomna, legender eller stora människor enligt dig. De har alla varit som oss!

Modul 2 (kort om var dag)

Del 4-6

Dag 1: Förändra sinnestillstånd 

Dag 2: Kommunikation och relationer 

Dag 3: Önskat resultat och nå sina drömmar 

Steg 3                                    sjc3a4lvhypnoskurs-hypnos

Med Rätt sinne (det finns mer under ytan som vi inte ser)

Det undermedvetna, det är där du verkligen kan få en djupgående förändring, och denna förändring går blixtsnabbt. Du förändras på djupet av dig själv och detta går snabbt.

Din inre förändring blir till i ett ögonblick fritt från tankar. Den förändrar dig inifrån och ut, för all framtid.

I upplevelsen får du tillgång till 95% av hela dig.

I denna modul så lär du dig att fördjupa denna inre upplevelse. Skapa mottaglighet till ditt icke tänkande. Samt att lägga in det du vill i ditt undermedvetna.

  • Jag tror vi alla är födda med samma livskraft. Ingen är född ond, att hata eller vara bitter! Detta är inlärda beteende. Detta går att lära om. 

Denna förändring går fort.

Modul 3 (kort om var dag)

Del 7-9

Dag 1: Få tillgång till ”rätt sinne” del 1 

Dag 2: Få tillgång till ”rätt sinne” del 2

Dag 3: När du gör som jag vill ” ordets makt” / summering och avslutning